Nagrody miasta Krakowa 2020

Autor: Coworking w Polsce | Data publikacji: 2020-10-29 10:57:26

Nagrody miasta Krakowa 2020

"Nagrody Miasta Krakowa, których tradycja sięga XVI wieku, są  wyrazem uznania społeczności naszego miasta dla dokonań krakowian, którzy pracują na rzecz rozwoju i wzmacniania twórczego oraz naukowego potencjału Krakowa. W tym konkursie szczególnie docenianie są takie osiągnięcia, które budują przestrzenie dla rozwoju sztuki, działania rozwijające sektor kreatywności i wiedzy, budujące kapitał kulturowy i naukowy mieszkańców i mające wpływ na krajowe i międzynarodowe postrzeganie naszego miasta. Sektory kultury i nauki to filary rozwoju Krakowa, które decydują o sukcesie naszego miasta na wielu powiązanych polach.  Serdecznie gratuluję wszystkim Laureatkom i Laureatom i życzę dalszej twórczej i owocnej pracy w służbie naszemu miastu, a także wielu innowacji i odkrywczych badań, a przede wszystkim osobistej satysfakcji z pracy i rozwoju zainteresowań"

mówi prezydent Jacek Majchrowski.

Komisja pod przewodnictwem prof. Jana Ostrowskiego przyznała Nagrody Miasta Krakowa 2020 w dziedzinach: kultura i sztuka oraz nauka i technika, a także wyróżniła szczególnie wartościowe prace dyplomowe.

Laureatami Nagród Miasta Krakowa 2020 w dziedzinie „Kultura i sztuka” zostali: prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka, Krzysztof GieratMaria Anna Potocka, Zbigniew Święch, a w dziedzinie „Nauka i technika”: prof. Jonathan Heddle z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego za badania w obszarze syntetycznej biologii strukturalnej oraz zespół w składzie: dr Sebastian Glatt – kierownik, dr Przemysław Grudnik, dr Michał Rawski, dr Piotr Wilk, mgr Klaudia Woś, mgr Kinga Wróbel za prace naukowo-badawcze w zakresie biologii strukturalnej.

Nagrody Miasta Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki to wyróżnienie wybitnych osiągnięć w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej, docenienie lokalnej działalności kulturalnej i upowszechniania krakowskiej kultury i sztuki w kraju i za granicą. Nagrody w dziedzinie nauki i techniki stanowią wyróżnienie prac naukowych, naukowo-badawczych, edytorskich, projektowych, konstrukcyjnych - to docenienie nowych rozwiązań procesów technologicznych oraz osiągnięć w obszarze organizacji i zarządzania, a także wdrożenia tych osiągnięć w Krakowie.

 

Wśród wyróżnionych osób za pracę dyplomową naszą uwagę przykuła Pani Katarzyna Rabiej-Sienicka (Uniwersytet Jagielloński) za pracę doktorską pt. „Coworking. Indywidualizm we wspólnotowości”.

To kolejny dobry znak dla coworkingu w Polsce. Nie dość, że co raz cześciej powstają prace i opracowania naukowe dotykające tej tematyki to dodatkowo są one nagradzane w prestiżowych konkursach. 

 

Nagroda z długą historią

Pierwsza Nagroda Miasta Krakowa została przyznana w roku 1535 Mikołajowi Jaskierowi za kodyfikację prawa miejskiego. Nagrody początkowo były wręczane sporadycznie i dopiero od 1930 roku laureatów wybierano systematycznie. Wybuch II wojny światowej przerwał tę tradycję. Do przyznawania nagród wrócono w 1945 roku. Na przestrzeni lat zmianom ulegała regularność przyznawania nagród,  zmieniały się również, kategorie, wśród których pojawiały się takie jak: muzyka, plastyka, architektura, nauka, przemysł artystyczny, konserwatorstwo, teatr, fotografia artystyczna, upowszechnienie kultury, nauka i technika. Po 1989 roku Rada Miasta kilkakrotnie modyfikowała tryb i zasady nagradzania. Aktualnie nagrody  przyznaje się w następujących dziedzinach: kultura i sztuka, nauka i technika, sport oraz za prace dyplomowe studentów.

Kandydatów do nagród zgłaszają związki i środowiska twórcze, instytucje artystyczne, kulturalne, wydawnicze, szkoły wyższe i instytuty naukowo-badawcze, towarzystwa naukowe oraz inne organizacje. Powoływana corocznie przez prezydenta Krakowa komisja, złożona w większości z profesorów krakowskich wyższych uczelni, po wnikliwej analizie wniosków, przedstawia propozycje prezydentowi, który podejmuje decyzję o przyznaniu nagród.

 

Źródło:

https://www.krakow.pl/aktualnosci/243827,29,komunikat,nagrody_miasta_krakowa_2020_przyznane.html